• 12.jpg
 • 11.jpg
 • 04.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 02.jpg
 • 14.jpg
 • 10.jpg
 • 01.jpg
 • 13.jpg
 • 07.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg

 Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu to Zespół Publicznych Placówek Oświatowych prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu pod nadzorem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

CEZ rozpoczął swoją działalność w 1997 roku pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego jako jedna z szesnastu nowo powstałych w kraju placówek oświatowych powołanych do wspomagania kształcenia zawodowego.

Centrum Edukacji Zawodowej to profesjonalna i uznana placówka, która organizuje zajęcia praktyczne, praktyczną naukę zawodu, zajęcia teoretyczne i specjalizujące dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego oraz kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół województwa łódzkiego.

Ponadto Centrum Edukacji Zawodowej organizuje kursy zawodowe dla dorosłych, prowadzi działalność usługową z zakresu napraw samochodów, obróbki skrawaniem, budownictwa i inne.

Jesteśmy jedyną tego typu placówką w mieście i powiecie sieradzkim

  

 

 

 

Od dnia 01 września 2016 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu
włączono do Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu prowadzi:

- liceum ogólnokształcące zaoczne

- kwalifikacyjne kursy zawodowe

- szkoły poliicealne (studium)

Placówka jest szkoła publiczną, nauka odbywa się za darmo

www.ckusieradz.pl