NARODOWY SPIS POWSZECHNY

nsp 250x250px

 

16.04.2021

DYREKTOR CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Referent ds. słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i archiwizacji

pdf

Ogłoszenie

Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych w 2021r.

Załącznik w formacie pdf: plan zamówień publicznych 2021 pdf

 

 

Od 25.01.2020 roku w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - Centrum Kształcenia Zawodowego rozpoczynamy po przerwie spowodowanej pandemią realizację zajęć praktycznych.

Od 25.01.2021r zapraszamy na zajęcia tylko uczniów klas III Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia. Jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli to sukcesywnie będziemy rozpoczynać zajęcia stacjonarne z pozostałymi klasami. Ale na razie stacjonarnie będziemy pracować tylko z uczniami z klas, które przedstawia poniższa tabela. Zgodnie z zaleceniem MEN zajęcia będą realizowane z zachowaniem wszelkich warunków wynikających z obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem. Zajęcia będą się odbywały w pracowniach CEZ z zachowaniem reżimu sanitarnego w wymiarze maksymalnie 10 godzin w tygodniu dla ucznia.

Uczniowie którzy nie zrealizują wszystkich godzin zajęć praktycznych przewidzianych programem nauczania w systemie stacjonarnym, pozostałą część zajęć będą realizowali z nauczycieli w systemie kształcenia zdalnego.

Uczniowie ze szkoły Branżowej z ZSP Błaszki, ZSP Złoczew, ZSP nr 2 w Sieradzu, SOSzW w Sieradzu realizują zajęcia z klasami swojego zawodu w terminie jak w tabeli.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z nauczycielami lub dyrektorem na DISCORD.

ZSP nr1 w Zduńskiej Woli uczestniczy w zajęciach wg przedstawionego planu na pierwszych zajęciach.

Przypominam wszystkim o zachowaniu zasad higieniczno - sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa i przestrzeganiu procedur obowiązujących w CEZ w Sieradzu.

                                                                  Dbajmy o siebie na wzajem, życzę zdrowia.

                                                                                                       Dariusz Śmigiera z-ca dyrektora CEZ w Sieradzu

Technikum Nr 1 w Sieradzu – oddziały na podbudowie gimnazjum

L.p. Symbol oddziału Zawód – liczba uczniów Przedmiot PLAN ZAJĘĆ od 25.01.2021r
Dzień/godzina Nauczyciel prowadzący zajęcia
5 3 Tba technik budownictwa Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych

Piątek 15.00-19.00 grupa 1

Piątek 8.00-12.00 grupa 2

Strojkowska Agnieszka

Kreczkowski Jan

Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych Wtorek 15.00-17.00 Książek Maciej
Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych Wtorek 17.00-18.00 Książek Maciej
Posługiwanie się dokumentacją budowlaną Wtorek 18.00-19.00 Książek Maciej
6 3 Tme technik mechatronik – Diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych

Środa 15.00-17.00 grupa 1

Środa 10.00-12.00 grupa 2

Sowiński Jerzy

Sowiński Jerzy

Programowanie urządzeń mechatronicznych

Środa 8.00-12.00 grupa 1

Środa 16.00-20.00 grupa 2

Banaszczyk Wojciech

Wojtyra Paweł

Montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Środa 12.00-15.00 grupa 1

Środa 12.00-15.00 grupa 2

Sowiński Jerzy

Banaszczyk Wojciech

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Obsługa systemów energetyki odnawialnej Czwartek 11.00-18.00 Dudkowski Łukasz
     
Podstawy kosztorysowania w budownictwie Czwartek 18.00-20.00 Książek Beata
     
7 3 Tsm technik pojazdów samochodowych Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego Wtorek 8.00-9.00 (cała klasa) Ciołek Dariusz
Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych Wtorek 9.00-12.00 (cała klasa) Gajda Grzegorz
Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Czwartek 12.00-17.00 grupa 1

Czwartek 12.00-17.00 grupa 2

Wolski Paweł

Ciołek Dariusz

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Czwartek 17.00-20.00 grupa 1

Czwartek 17.00-20.00 grupa 2

Wojtyra Paweł

Wolski Paweł

technik mechanik Praktyki zawodowe Wtorek 8.00-12.00 Rybak Jerzy
Techniki wytwarzania Wtorek 12.00-16.00 Stoparczyk Mirosław
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie Wtorek 16.00-18.00 Rybak Jerzy
8 3 Te technik elektryk Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Czwartek 13.00-15.00 grupa 1

Czwartek 14.00-16.00 grupa 2

Wolniewicz Jarosław

Chachła Konrad

Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Czwartek 8.00-11.00 grupa 1

Czwartek 11.00-14.00 grupa 2

Chachła Konrad

Chachła Konrad

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

Czwartek 11.00-13.00 grupa 1

Czwartek 9.00-11.00 grupa 2

Wolniewicz Jarosław

Wolniewicz Jarosław

technik energetyk Montaż, konserwacja i pomiary instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Czwartek 11.30-14.30 Fryga Łukasz
Montaż, konserwacja i pomiary instalacji i urządzeń energetyki cieplnej Czwartek 14.30-18.30 Fryga Łukasz

Branżowa Szkoła I stopnia – oddziały na podbudowie gimnazjum

L.p. Symbol oddziału Zawód – liczba uczniów Przedmiot PLAN ZAJĘĆ od 25.01.2021r
Dzień/godzina Nauczyciel prowadzący zajęcia
1 3 A mechanik pojazdów samochodowych – Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Środa 8.00-14.00 grupa 1

Środa 8.00-14.00 grupa 2

Strzałkowski Leszek

Ciołek Dariusz

Naprawa zespołów i podzespołów samochodowych

Wtorek 15.00-20.00 grupa 1

Środa 14.00-16.00 grupa 1

Wtorek 9.00-16.00 grupa 2

Strzałkowski Leszek

Strzałkowski Leszek

Wojtyra Paweł/ Ciołek Dariusz

elektromechanik pojazdów samochodowych – 17 uczniów Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Wtorek 8.00-13.00 grupa 1

Środa 8.00-13.00 grupa 2

Świniarski Zbigniew

Wyrwas Dominik

Obsługa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Środa 13.00-16.00 grupa 1

Środa 13.00-16.00 grupa 2

Wyrwas Dominik

Wojtyra Paweł

Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Wtorek 13.00-18.00 grupa 1

Środa 8.00-13.00 grupa 2

Wyrwas Dominik

Świniarski Zbigniew

2 3 B blacharz samochodowy      
Zajęcia praktyczne

Wtorek 11.00-16.00

Środa 12.00-17.00

Śmigiera Dariusz

Śmigiera Dariusz

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Zajęcia praktyczne

Wtorek 15.00-20.00

Środa 15.00-20.00

Kowalski Piotr

Kowalski Piotr

elektryk      
Zajęcia praktyczne

Wtorek 8.00-13.00

Środa 8.00-13.00

Wolniewicz Jarosław

Chachuła Konrad

       
     
monter sieci i instalacji sanitarnych      
Zajęcia praktyczne

Wtorek 8.00-14.00

Środa 8.00-12.00

Świniarski Michał

Świniarski Michał

mechanik motocyklowy      
Zajęcia praktyczne

Wtorek 8.00-12.00

Środa 8.00-12.00

Strzałkowski Leszek

Strzałkowski Leszek

 

 

  

 Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19

Procedury

Instrukcja procedury bezpieczenstwa zalacznik_nr_1_2_3

 

Informacje dot. zasad BHP dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne (prezentacje):

Szkolenie wstępne BHP

Napoje

Obowiązki pracownika

Praca na wysokości

Ręczny transport

Wypadki

 

 

logo ue1

Z dniem 01.09.2020 roku Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu rozpoczął realizację projekt nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/19 pt. „Dobry zawód, kluczem do przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Strona www projektu

Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów Mechanik poj. sam. klasa II  ze ZSP 1 Sieradz i ZSP Błaszki

pdf

Informacja o prowadzeniu konsultacji od 01.06.2020 r.

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku,
1 czerwca br.
uczniowie i słuchacze będą mieli możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Czytaj cały dokument pdf

ZAWIESZONE ZAJĘCIA

Od 12 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. O wznowieniu zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni.

Informacje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

Prosimy słuchaczy KKZ i LO o korzystanie z naszej platformy e-learning

będą tam systematycznie pojawiać się zadania

Słuchacze LO mogą dodatkowo korzystać z materiałów przygotowanych przez

Ministerstwo Edukacji "Zdalne lekcje"

 

Zapobieganie koronawirusowi

plakat koronowirus

 

Link do spotu: https://wetransfer.com/downloads/e12fc5aa5512b456152da7eb48dbac1d20200227105955/accb3f

Film również do pobrania w tych miejscach:
You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/
Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

 

logo ue1

Zapraszamy uczniów szkół zawodowych realizujących zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu do udziału w drugiej edycji projektu pt. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

zaproszenie i cel projektu

czytaj również w zakładce "Projekty Unijne"

 

Dotyczy kwaterowania i wyżywienia w internacie 

dokument

 

 

 

Ogłoszenie

Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych w 2020r.

Centrum Edukacji Zawodowej informuje, że nie planuje w 2020r. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Załącznik w formacie pdf: plan zamówień publicznych pdf

.

logo ue1

Od 01.09.2016r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu realizowany będzie projekt pod tytułem: ”SZKOŁA ZAWODOWA WYBÓR W PRZYSZŁOŚĆ”. Projekt realizowany jest z działania XI.3 Kształcenie zawodowe i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

         Projekt rozpocznie się 01.09.2016r. i potrwa do 31.08.2018r. Skierowany jest do dziewcząt i chłopców uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizujących zajęcia praktyczne w CEZ.

Szczegóły w zakładce PROJEKTY UNIJNE