Dzięki wyposażeniu zgodnemu ze standardami wymagań egzaminacyjnych Centrum Edukacji Zawodowej posiada upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w następujących zawodach i kwalifikacjach:

 

W ZAWODACH ROBOTNICZYCH

 

Fryzjer 514101

Kwalifikacja 1. – A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

Kwalifikacja 1. – B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

Kwalifikacja 2. – B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

Kwalifikacja 3. – B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

 

Monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych 712616

Kwalifikacja 1. – B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Kwalifikacja 2. – B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

 

Murarz-tynkarz 711204

Kwalifikacja 1. – B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Monter mechatronik 742114

Kwalifikacja 1. – E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja 2. – E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Elektryk 741103

Kwalifikacja 1. – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja 2. – E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

Kwalifikacja 1. – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

Kwalifikacja 1. – M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Blacharz samochodowy 721306

Kwalifikacja 1. – M.24. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych

 

Krawiec 753105

Kwalifikacja 1. – A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

 

 Kwalifikacje w zawodzie TECHNIKUM

 

Technik mechanik 311504

K1 - M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

lub M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

albo M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

K2 - M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Technik pojazdów samochodowych 311513

K1 - M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

K2 - M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

K3 - M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Technik mechatronik 311410

K1 – E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

K2 - E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

K3 - E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Technik elektryk 311303

K1 - E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

K2 - E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

K3 - E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

K1 - B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

K2 - B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik urządzeń sanitarnych 311209

K1 - B. 8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

K2 - B. 9. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem instalacji sanitarnych

K3 - B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

 

Technik budownictwa 311204

K1 - B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

lub B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

albo B.20. Montaż konstrukcji budowlanych

K2 - B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

K3 - B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

Technik usług fryzjerskich 514105

K1 - A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

K2 - A.23. Projektowanie fryzur