Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Gajda

 

 

Z-ca dyr. ds. CKP

mgr inż. Dariusz Śmigiera


 

Z-ca dyr. ds. ODiDZ

mgr inż. Wojciech Banaszczyk

 

 

Główny Księgowy

Alicja Szewczyk

 

Kierownik Administracyjno – Gospodarczy

Jolanta Pędziwiatr

 

Kierownik Pracowni

mgr inż. Jerzy Rybak