W oparciu o własną bazę techno-dydaktyczną świadczymy usługi w zakresie:

  • Obróbki skrawaniem

  • Spawania

  • Diagnostyki pojazdów samochodowych

  • Napraw pojazdów samochodowych

  • Robót remontowo – budowlanych