Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

to Zespół Publicznych Placówek Oświatowych

 prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu

 pod nadzorem Łódzkiego Kuratora Oświaty

 Istniejemy od 1997 roku

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 1997 roku jako jedno z 16 nowo powstałych w kraju placówek oświatowych powołane do wspomagania kształcenia zawodowego.

Z dniem 1 września 2008 roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu przekształca się w zespół placówek oświatowych pod nazwą Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w skład którego wchodzą:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)

 

 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ)

Centrum Edukacji Zawodowej realizuje zadania z zakresu edukacji zawodowej młodzieży wynikające z nowej podstawy programowej dla danego zawodu, kształcenie ustawiczne osób dorosłych oraz dokształcanie pracowników młodocianych. Realizujemy zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu to profesjonalna i uznana na rynku oświatowym placówka, która organizuje zajęcia praktyczne, praktyczną naukę zawodu, zajęcia teoretyczne i specjalizujące dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego oraz kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół województwa łódzkiego. Ponadto Centrum organizuje kursy zawodowe dla dorosłych, prowadzi działalność usługową z zakresu napraw samochodów, obróbki skrawaniem, budownictwa i inne. CEZ jest jedyną tego typu placówką w mieście i Powiecie Sieradzkim.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu to dobrze wykształcona, młoda i doświadczona kadra 33 nauczycieli, którą kieruje dyrektor CEZ wspierany przez dwóch zastępców.

Nauczyciele CEZ kształcą młodzież w 18 zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

 

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu prowadzi:

 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,
 • zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych,
 • zajęcia edukacyjne w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjum,
 • prowadzi kształcenie w formie modułowej zgodnie z podstawą programową dla danego zawodu,
 • prowadzi zajęcia uzupełniające w zakresie nauki zawodu dla młodocianych,
 • prowadzi egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Współpracujemy z wieloma szkołami w regionie, m.in.:

 • ZSP Nr 1 w Sieradzu,
 • ZSP Nr 2 w Sieradzu,
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu,
 • ZSP w Złoczewie,
 • ZSP w Warcie,
 • ZSP w Błaszkach,
 • ZSZ Nr 1 w Zduńskiej Woli,

których uczniowie mają możliwość podjęcia praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zdobycia wiedzy teoretycznej w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

W Centrum Kształcenia Praktycznego realizowane są zajęcia praktyczne, teoretyczne, pracowniane i specjalizujące dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów profilowanych.

 

W CKP prowadzimy zajęcia w następujących zawodach:

TECHNIK W ZAWODZIE

1.Technik mechatronik

2. Technik mechanik

3. Technik pojazdów samochodowych

4. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

5. Technik urządzeń sanitarnych

6. Technik budownictwa

7. Technik elektryk

 

ROBOTNIK W ZAWODZIE

1.Fryzjer

2. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

3. Elektryk

4. Monter mechatronik

5. Elektromechanik pojazdów samochodowych

6. Mechanik pojazdów samochodowych

7. Blacharz samochodowy

8. Ślusarz – dodatkowe uprawnienia spawalnicze

9. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

10. Murarz-tynkarz

 

Pracownie:

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu dysponuje bazą techno – dydaktyczną, która daje pewność wysokiej jakości kształcenia praktycznego i teoretycznego. Wyposażenie naszych pracowni pozwala przeprowadzać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Posiadamy akredytację OKE w Łodzi na egzaminowanie w 27 kwalifikacjach.

Uzyskane kwalifikacje w naszym Centrum dają możliwość młodemu człowiekowi na znalezienie dobrej i ciekawej pracy.

CKP posiada szeroką bazę techno-dydaktyczną. Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną oraz rozwijają umiejętności praktyczne w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach:

 • Elektromechaniki samochodowej
 • Pracownia techniczna
 • Elektroniki i elektrotechniki samochodowej
 • Automatyki i robotyki
 • Informatyczna
 • Stacja Kontroli Pojazdów
 • Diagnostyki samochodowej
 • Napraw podwozi i nadwozi
 • Pracownia napraw blacharskich
 • Pomiarów elektrycznych
 • Pracownia elektryczna 2
 • Fryzjerska
 • Fryzjerska a
 • Fryzjerska 2
 • Budowlana
 • Budowlana 2
 • Biblioteka – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • Obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Obróbki ręcznej
 • Obróbki mechanicznej
 • Obsługi samochodów
 • Instalatorstwa sanitarnego i gazowego
 • Spawalnia
 • Pracownia napraw samochodów
 • Pracownia energii odnawialnych

 

Ośrodek Doksztłacania i Doskonalenia Zawodowego w Sieradzu organizuje i prowadzi zajęcia teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych.

W ODiDZ realizujemy zajęcia w zawodach:

 • Blacharz samochodowy
 • Cukiernik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Kucharz
 • Lakiernik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz - tynkarz
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • Wędliniarz
 • Monter mechatronik

 

Pracownie ODiDZ:

 • Przedmiotów mechanicznych
 • BHP i przepisów ruchu drogowego
 • Przedmiotów stolarskich
 • Przedmiotów budowlanych
 • Przedmiotów fryzjersko – kosmetycznych
 • Przedmiotów spożywczych
 • Biblioteka – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesne środki techniczne i dydaktyczne, tj.:
 • komputery, drukarki atramentowe, laserowe, telewizory, rzutniki i projektory multimedialne.

 

Nasze Centrum jako jedyna placówka oświatowa prowadziła zajęcia w systemie modułowym dla zawodu monter mechatronik.

 Uczniowie CEZ zdobywali i zdobywają nagrody w różnych konkursach organizowanych na terenie całego kraju.

 

W CEZ możliwe jest również uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w kształceniu dorosłych:

 • Spawacz - Kursy spawalnicze w różnych specjalnościach. Metoda: MMA, MAG, MIG, TIG, spawanie gazowe.Posiadamy Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do prowadzenia szkoleń spawacz.
 • Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Obsługa obrabiarek skrawających
 • Szkolenia BHP dla pracodawców
 • Okresowe szkolenia BHP

 

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu organizuje również:

 • Kursy spawalnicze w różnych specjalnościach: MMA, MAG, MIG, TIG, spawanie gazowe. Posiadamy Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
 • Szkolenia BHP dla pracodawców.
 • Zawodowe kursy kwalifikacyjne
 • Okresowe szkolenia BHP
 • Kurs programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Szkolenie z zakresu robót wykończeniowych w budownictwie

 

W oparciu o nowe programy nauczania organizujemy i przeprowadzamy egzaminy eksternistyczne we wszystkich zawodach robotniczych.

 

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU TO NOWOCZESNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

ŚMIAŁO PATRZĄCA W PRZYSZŁOŚĆ,

CHĘTNA DO ROZWOJU I WSPÓŁPRACY.