Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne w 18 zawodach:

 

TECHNIK W ZAWODZIE (8)

 • Technik mechatronik

 • Technik mechanik

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • Technik urządzeń sanitarnych

 • Technik budownictwa

 • Technik elektryk

 • Technik usług fryzjerskich

 

ROBOTNIK W ZAWODZIE (10)

 • Fryzjer

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • Elektryk

 • Monter mechatronik

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Blacharz samochodow

 • Ślusarz – dodatkowe uprawnienia spawalnicze

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • Murarz-tynkarz