Pracownie ODiDZ

  • Przedmiotów mechanicznych

  • BHP i przepisów ruchu drogowego

  • Przedmiotów stolarskich

  • Przedmiotów budowlanych

  • Przedmiotów fryzjersko – kosmetycznych

  • Przedmiotów spożywczych

  • Biblioteka – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesne środki techniczne i dydaktyczne, tj.: komputery, drukarki atramentowe, laserowe, telewizory, rzutniki i projektory multimedialne.