SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

                             

"Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości,
musi je tylko odkryć..." (Kartezjusz)

 

Oferuje:

  • Pomoc uczniom w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej

  • Przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy

  • Dostęp do informacji o rynku pracy

  • Kształcenie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w kształtowaniu kariery zawodowej

 

W bibliotece CEZ działa Szkolny Ośrodek Kariery.

 

Celem realizowanych zajęć w Szkolnym Ośrodku Kariery jest zwiększenie u uczniów CEZ umiejętności świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy, a także wzrost motywacji do samokształcenia i osiągania celów.

Uczniowie zostają zapoznani z możliwościami znalezienia pracy, zasadami jej poszukiwania, a także podstawami prawa pracy oraz szczegółową charakterystyką zawodów przyszłości.

Szkolny Ośrodek Kariery organizuje wyjazdy do zakładów pracy i rozmowy z pracodawcami, które pozwalają m.in. na poznanie specyfiki wybranego zawodu oraz zaznajomienie się z wymaganiami i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy w danym przedsiębiorstwie.

Uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności również poprzez korzystanie z serii multimedialnych programów komputerowych, które są pomocnym narzędziem w poznaniu istotnych zagadnień dla kształtowania kariery zawodowej oraz trafnego wyboru przyszłego zawodu.