banner pu1

W dniu 31sierpnia zakończono realizację wszystkich działań projektowych i tym samym zakończono realizację projektu nr RPLD.11.03.01-10-0007/15, pn. ”Szkoła zawodowa wybór w przyszłość”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu był Powiat Sieradzki a realizacja projektu odbywała się w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

 

W projekcie realizowano zadania:

Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3   Zadanie 4   Zadanie 5   Zadanie 6   Zadanie 7   Zadanie 8   Zadanie 9 i 10

Podsumowanie całości w linku: PODSUMOWANIE PROJEKTU

Przez kolejne trzy miesiące kontynuowana była realizacja drugiej edycji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0007/15, pn. ”Szkoła zawodowa wybór w przyszłość”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul. Leszka Czarnego

 

5 września rozpoczęła się realizacja drugiej edycji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0007/15, pn. ”Szkoła zawodowa wybór w przyszłość”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu jest Powiat Sieradzki, który realizację powierzył Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul. Leszka Czarnego 2.

Jako pierwsze ruszyło zadanie 5, realizacja pozostałych zajęć rozpoczęła się w miesiącu październiku.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul. Leszka Czarnego 2, zaprasza do składania ofert cenowych, w postępowaniu na dostawy o wartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. pkt. 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010r.Nr 113 poz. 759 z póź.zm)

Zapraszamy do realizacji dodatkowych zakupów z oszczędności w projekcie

Szczegóły do pobrania w załczniku pdf: pdf

Zaproszenie do składania ofert z dn. 30.11.2017 dot. dodatkowych zakupów z oszczędności w projekcie

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 Centrum Edukacji Zawodowej rozpoczęło realizację drugiej edycji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0007/15, pn. ”Szkoła zawodowa wybór w przyszłość”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kontynuujemy zajęcia w projekcie rozpoczętym rok temu 01.09.2016r

Celem głównym projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 176 uczniów szkoły w tym 12 kobiet oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych 1 nauczyciela, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz staży/praktyk i dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie:

ZADANIE nr 1 – Odnawialnych Źródeł Energii;

ZADANIE nr 2 – spawania metodą MAG/MMA;

ZADANIE nr 3 – pneumatyki i hydrauliki przemysłowej;

ZADANIE nr 4 – doradztwa zawodowego dla uczniów;

ZADANIE nr 5 – bezpieczeństwa i ekologii pojazdów samochodowych;

ZADANIE nr 6 – nowoczesnych technologii i technik komputerowych w budownictwie;

ZADANIE nr 7 – uprawnień SEP do 1KV

II edycja projektu będzie realizowana w terminie od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.

ZAPRASZAMUY DO UDZIAŁU

W CIEKAWYCH ZAJĘCIACH

TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH DAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA KWALIFIKACJI,

NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI

I ZWIĘKSZENIA WIEDZY

NA INTERESUJĄCE CIĘ TEMATY

Z MOŻLIWOŚCIĄ PRATYK I STAŻY

U LOKANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA!

Nabór do drugiej edycji projektu jest prowadzony w miesiącu wrześniu 2017r. Zapraszamy wszystkich chętnych. Liczba miejsc ograniczona.

Informacje uzyskasz z plakatu, ulotki u swojego nauczyciela zajęć praktycznych w sekretariacie CEZ.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Realizacja projektu nr RPLD.11.03.01-10-0007/15, pn. ”Szkoła zawodowa wybór w przyszłość”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 rozpoczęta została 01.09.2016r.

Beneficjentem projektu jest Powiat Sieradzki, który realizację powierzył Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul. Leszka Czarnego 2.

Celem głównym projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 176 uczniów szkoły w tym 12 kobiet oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych 1 nauczyciela, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz staży/praktyk i dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: Odnawialnych Źródeł Energii; spawania metodą MAG/MMA; pneumatyki/hydrauliki przemysłowej; bezpieczeństwa i ekologii pojazdów samochodowych; nowoczesnych technologii/technik komputerowych w budownictwie; uprawnień SEP do 1KV

Druga edycja projektu przewidziany jest do realizacji w terminie od 01.10.2017r. do 31.08.2018r.

Zapraszamy do zapoznania się podsumowaniem realizacji poszczególnych zadań. Informacje zostały dodane w zakładce Realizacja zadań w sekcji Aktualizacja 1 września 2017r.

Dodano nowe zdjęcia w galeriach do zadań 1,5,6

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi sprawozdaniami z realizacji poszczególnych zadań. Informacje zostały dodane w odpowiednim zadaniu w sekcji Aktualizacja 30.06.2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi sprawozdaniami z realizacji poszczególnych zadań. Informacje zostały dodane w odpowiednim zadaniu w sekcji Aktualizacja 13.04.2017r.

Zostały umieszczone również zdjęcia dotyczące realizacji zadań:

Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3   Zadanie 4   Zadanie 5   Zadanie 6   Zadanie 7